Demonstration/​aktion

 • Guide: Demonstration/​aktion
  Guide: Demonstration/​aktion
 • Demonstration/
  aktion

  För att belysa en viktig politisk- eller samhällsfråga är det bra att få med så många andra personer som möjligt som också tror på, tycker eller vill samma sak.

  En demonstration, eller aktion, är när en grupp människor samlas för att tillsammans visa makthavare eller den generella befolkningen att något förtjänar att uppmärksammas eller behöver förändras.

 • Vad är syftet?

  Det första du ska tänka på är varför du vill arrangera en demonstration/aktion? Tänk på en viktig fråga som du tycker behöver uppmärksammas. Tänk också på vilka du tycker behöver veta mer om frågan, eller vilka som har makt att förändra eller påverka.

  Om du till exempel vill belysa en politisk fråga på lokal nivå så är det främst politikerna och invånarna i din kommun samt lokala medier som du vill nå ut till.

 • Samarbeten och talare

  När du vet vad för typ av demonstration/aktion du vill arrangera är det viktigt att tänka på vilka fler som kan medverka eller samarbeta med dig. Det kan vara allt ifrån organisationer till andra personer som är verksamma inom frågan demonstrationen/aktionen handlar om.

  Det är också viktigt att boka flera talare som är kunniga inom frågan och kan engagera folksamlingen!

 • Tillstånd

  Ska demonstrationen/aktionen hållas på en offentlig plats behöver du ha tillstånd från polisen att vara där. Du söker om tillstånd på deras hemsida – tänk bara på att söka i god tid!

  Om det ska vara digitalt, tänk på vilken plattform som passar bäst för syftet. Facebook är en bra plattform för alla slags digitala arrangemang. Du kan också köra både digitalt och fysiskt genom att filma och sända live från den fysiska platsen!

 • Skapa ett event

  Har du samarbeten, talare, plats med tillstånd och datum bokat? Då är det dags att skapa ett event! Facebook är en bra plattform för även det. Där kan du bjuda in personer och få bra spridning.

  Du kan också göra flygblad eller affischer med information och sprida den på andra sociala medier plattformar. Vill du affischera eller dela flygblad på offentliga platser så behöver du tillstånd från polisen för det med.

 • Sprid!

  Nu gäller det att sprida till så många som möjligt! Sociala medier, men också traditionella medier som press, radio och tv, är bra sätt att göra det på.

  Ta också till vara på ditt nätverk av vänner och bekanta – var inte rädd för att be om hjälp! Tänk också på vilka du vill nå och se till att informationen nås ut direkt till dem.