Gabriella Kärnekull Wolfe

Ett upprop under #metoo-hösten blir till en rörelse som både stöttar och skapar samhällsförändring. Gabriella Kärnekull Wolfe, grundaren av #InteDinHora, berättar hur nätverket och föreningen växte fram.

GABRIELLA KÄRNEKULL WOLFE, 23 år
Uppvuxen i Nacka och Värmdö, bor i Stockholm.
Grundare av #InteDinHora, ett nätverk och en förening av och för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering.

Beräknad lästid: 10 minuter

– Vi såg en brist på kunskap, stöd och intresse för oss som hamnat i den här situationen. Man pratade om oss, och inte med oss. 

Gabriella Kärnekull Wolfe växte upp i Nacka och Värmdö i Stockholm. Idag pluggar hon psykologprogrammet, håller i föreläsningar och skriver på en kommande bok. Ämnet är kommersiell sexuell exploatering, något hon själv har erfarenhet av och nu driver vidare i arbetet med den ideella föreningen #InteDinHora.

Vi såg en brist på kunskap, stöd och intresse för oss som hamnat i den här situationen. Man pratade om oss, och inte med oss. 

– Här erbjuder vi en gemenskap för utsatta, en plattform för att kunna engagera sig och göra sin röst hörd. Men vi fungerar också som en kunskapskälla för myndigheter, verksamheter och media som vill lära sig mer om problemet eller komma i kontakt med målgruppen.

Allt startar under #metoo-hösten 2017, när ett flertal yrkesgrupper i samhället går samman för att markera mot sexuella trakasserier. Bland dessa saknades ett upprop för personer med erfarenhet av att sälja sex, en grupp som är särskilt utsatt, menar Gabriella.
– En rad upprop från andra branscher och samhällsgrupper hade redan publicerats och vi tyckte att det var dags att även utsatta i prostitution uppmärksammades. 

Gabriella Kärnekull Wolfe grundade #InteDinHora under #metoo-hösten 2017.

Gabriella hör av sig till sin vän Amanda med idén att starta ett eget upprop, Tillsammans brainstormar de namn för uppropet och Amanda föreslår #InteDinHora. När namnet väl spikats rullar resten på.
– Vi skapade en e-postadress och ett Instagram-konto. På kontot började vi lägga upp inlägg på ämnet och även komma i kontakt med andra utsatta.

Totalt blir de 141 personer som ställer upp i uppropet, som publiceras i Dagens nyheter. Tillsammans med uppropet formuleras en kravlista med politiska åtgärder som måste göras för att säkra situationen för de utsatta. Som över en natt växer #InteDinHora från ett upprop på nätet till en debattfråga som engagerar, särskilt press och politiker. 
– Det gick väldigt fort, plötsligt var det som om alla ville prata med en. Det kom förfrågningar från många olika håll. #InteDinHora tog allt större del i debatten och kunde prata med politiker och andra verksamma inom området.

Vi upptäckte att de som engagerat sig hade behov av att fortsätta vara i kontakt med varandra, för att få stöd och känna gemenskap.

Gabriella ser då ett behov av att ta tillvara på detta nya engagemang för frågan, både bland de utsatta och samhället i stort.
– Vi upptäckte att de som engagerat sig hade behov av att fortsätta vara i kontakt med varandra, för att få stöd och känna gemenskap. Då startade vi en Facebook-grupp för att samla de som ville vara en del av det.

Facebookgruppen växer sig stor även den, och till slut räcker forumet inte till för att möta behovet. 2018, ett år efter att uppropet publiceras, blir #InteDinHora en ideell förening. Det gångna året har gått i hög fart, något som blir kännbart för både Gabriella och de andra medlemmarna.
– En del av det var nog bara att följa med i takten det växte och hålla ut.

Stödet och gemenskapen individer emellan är idag föreningens största styrka, menar Gabriella. Nätverkets medlemmar har alla själva erfarenhet av prostitution och kommersiell sexuell exploatering. Att dela samma erfarenheter gör det lättare att möta varandra och förstå varandras situationer, förklarar hon.
– Det skapar ett klimat av gemenskap, omtanke, och ett utrymme att prata om saker som det annars inte finns några rum för. Det är svårt att förklara för utomstående, men det är en speciell slags gemenskap.

Organisationsformen ger också en styrka i det politiska påverkansarbetet, betonar Gabriella.
– Vi jobbar närmare målgruppen än någon annan – vi är målgruppen. Det ger oss en väldigt god förmåga att bedöma vilka politiska åtgärder som behövs.

– Jag upplever också att många tycker att det är förtroendeingivande att höra röster direkt från målgruppen, vilket gör det lättare för oss att få gehör för våra åsikter. Jag tror också att vi har en funktion i förändrade attityder gentemot målgruppen. Vi visar tydligt att vi är kompetenta, har åsikter, och om någon kommer och försöker köra över oss med ett skitdåligt lagförslag så kommer vi slå tillbaka. 

Vi jobbar närmare målgruppen än någon annan – vi är målgruppen.
"Vi visar tydligt att vi är kompetenta, har åsikter, och om någon kommer och försöker köra över oss med ett skitdåligt lagförslag så kommer vi slå tillbaka."

Med tiden växer sig #InteDinHora allt större och samlar medlemmar från hela landet, något som ger ännu en fördel i bevakningen av debatten.
– Om frågan blossade upp i en särskild region eller stad kunde vi med vårt nätverk bidra med någon som har perspektivet från just den staden. Någon som kan berätta hur politiska insatser ser ut i verkligheten istället för på pappret.

Men att lyfta en fråga ur skymundan är ett motigt jobb. Tempot är fortfarande väldigt högt, och frågan i sig är känslig både för debattklimatet såväl som för föreningens medlemmar.
– Även om engagemanget är väldigt stort finns inte alltid energin. Eftersom vi är helt gräsrotsbaserade har alla våra medlemmar egna erfarenheter av prostitution eller kommersiell sexuell exploatering, vilket innebär att många av dem tyvärr mår dåligt. Det har bidragit till att verksamheten i perioder har stannat upp.

Om frågan blossade upp i en särskild region eller stad kunde vi med vårt nätverk bidra med någon som har perspektivet från just den staden.


Vad för utmaningar mötte ni?
– De största utmaningarna är de som rör föreningsformalia och liknande. Vi är väldigt utspridda över landet och har till stor del en digital verksamhet, vilket har gjort det svårt att få protokoll signerade och årsmöten genomförda.

– En annan utmaning har varit att vi på väldigt kort tid har växt till en rätt stor organisation med stark röst i de här frågorna. Vi får enormt många förfrågningar från myndigheter som ber oss om kunskap och råd och så vidare. Det är väldigt roligt, men svårt att hinna med när vi fortfarande är helt ideella. 

Fick ni stöd från någon?
— Vi har fått hjälp från många olika håll, med allt från juridik till hemsidebygge och digitala lösningar. Det har också kommit ett enormt stöd från kvinnorörelsen och från organisationer som jobbar med samma frågor, till exempel Child10, Ellencentret, Unizon och Talita.

Ida Östensson, grundare av organisationerna Make Equal och Fatta,  peppade mig och Amanda att utveckla uppropet till en förening, och har sedan dess varit behjälplig på en mängd olika sätt. Jag vet att Mikamottagningen sprider våra texter och budskap. Men jag kan inte ens nämna alla som hjälpt oss, de är många.

Vad för stöd eller kunskap önskar ni att ni hade fått?
– Det hade varit bra med mer praktisk information om föreningsbildning. Jag är rätt säker på att 95% av 19-åringar inte har en aning om vad firmatecknare, avgivna röster och röstlängd betyder. Det vore tacksamt att ha mallar för stadgar, och kanske en lathund på hur man kallar till och genomför årsmöten. Detta så att inte varje förening och varje ny styrelse ska behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång. 

– Bäst vore nog om det fanns något slags ombud eller tjänst på kommunen som kunde hjälpa till med allt detta. Det är fint med föreningsfrihet i teorin men min erfarenhet är att det i praktiken mest är för personer som har suttit i elevrådet under hela sin skoltid eller engagerat sig partipolitiskt. För oss andra är det rätt svårt. 

Engagera dig tillsammans med andra, det är jättetråkigt att skapa förändring helt själv.

Vilka förebilder hade ni?
– Till en början var det framförallt andra #metoo-upprop som var våra förebilder. Några av mina personliga förebilder har varit kvinnojoursrörelsen och andra olika gräsrotsbaserade intresseorganisationer såsom Knas hemma och Maskrosbarn.

Vad för tips har ni till unga kvinnor som vill förändra samhället?
– Sätt igång direkt. Vi hade ingen förening under ett år och kunde ändå bedriva någon form av verksamhet, sånt brukar lösa sig. Be om hjälp, de flesta tycker om att hjälpa till. 

– Engagera dig tillsammans med andra, det är jättetråkigt att skapa förändring helt själv. Det blir nästan alltid sämre när man inte får tankar och input från andra än en själv.

Hur ser ni på framtiden och ert arbete? 
– Vår kravlista finns kvar och är längre än den var när vi startade. Samtalet har förändrats sen vi startade, absolut, men nästan inget har hänt på politisk nivå. Där ser vi gärna att makthavarna inte bara tycker synd om oss utan också börjar genomföra konkreta åtgärder för att förändra situationen. Visionen är ett samhälle där ingen behöver sälja sex eller utsättas för kommersiell sexuell exploatering.

Följ #InteDinHora på Instagram @intedinhora!