Jasmin
Rastegar

De kreativa branscherna är svåra att ta sig in i, och ännu svårare att vara i för den som skiljer sig från normen. Jasmin Rastegar står bakom plattformen Gärigheter som finns till för att göra skillnad.

JASMIN RASTEGAR, 28 år
Uppvuxen i Danderyd, Stockholm, bor i Högdalen, Stockholm.
Grundare av kreativa plattformen och nätverket Gärigheter som arbetar med att stärka unga kvinnor och ickebinära personer som rasifieras. Är även redaktör på SVT Edit.

Beräknad lästid: 10 minuter

Den svenska kreativa branscherna
präglas på många sätt av homogenitet och normer. Samhället speglas sällan fullt ut i redaktionerna och den som saknar kontakter kommer inte långt. Nu börjar fler röster att höras, men arbetet framåt går i motvind. En av dessa röster är Jasmin Rastegar, grundare av den kreativa plattformen Gärigheter.
— Det finns otroligt mycket potential och kompetens som inte tas vara på. Jag själv behövde gemenskap, att få känna en samhörighet med andra kreatörer. Och jag behövde en plats där man kunde växa tillsammans.

Gärigheter grundades av Jasmin för sju år sedan och har sedan start varit en separatistisk organisation för kvinnor och ickebinära personer som rasifieras som icke-vita.
— Det var viktigt att just denna samhällsgrupp skulle vara en del av oss. Förändringen vi jobbade mot var att stärka varandra till att verka inom de kreativa branscherna. Detta genom att förmedla den kunskap vi sitter på, föra den vidare och uppmuntra andra i sitt arbete.

Vi som rasifieras finns inte på utbildningarna och släpps heller inte in i arbetslivet, då kan vi inte få någon erfarenhet. Det är en ekvation som inte går ihop.
"Målet är att företagen som tar in oss inte ska behöva ha oss sen. Vi vill ge så pass självständiga verktyg att de kan jobba vidare med det här på egen hand, tillsammans med sina anställda."

En avgörande ingång i Gärigheters arbete är att se kompetens utifrån person och potential, snarare än arbetslivserfarenhet och utbildning. De kraven stänger ute människor som inte får chans att bevisa sig, menar Jasmin.
— Det är att upprätthålla en maktstruktur och inte ta ansvar för de problem som den skapar. Vi som rasifieras finns inte på utbildningarna och släpps heller inte in i arbetslivet, då kan vi inte få någon erfarenhet. Det är en ekvation som inte går ihop.

Medlemmarna i nätverket får tillgång till en studio, jobbportal och hjälp med portfolios, kurser, föreläsningar, och ett mentorskapsprogram som görs i samverkan med olika yrkesområden: bland annat bokbranschen med Svenska Förläggarföreningen och musikbranschen med Universal. Den senare sker i form av mentorskapsprogrammet Fler steg fram, för kvinnor och ickebinära som rasifieras som icke-vita. Fler branscher kommer presenteras inom kort berättar Jasmin.
— Gärigheter har ofta varit den första vägen in i de kreativa branscherna för våra medlemmar. En går kanske från att aldrig tidigare ha tänkt att en hör hemma i den, till att tänka “jaha, jag hör visst hemma här men jag har aldrig sett mig själv innan!”

Från starten arbetar Gärigheter med frågor om representation och mångfald, men framförallt med att finnas där för sina medlemmar. Att ge stöd, uppmuntran och fortbildning. Genom sitt mentorsprogram och sin nära kontakt med yrkesverksamma blir Gärigheter också ett sätt att förändra själva branschen och dess normer.

— Programmet finns till lika mycket för mentorerna, som får ta del av samma föreläsningar och kurser, som för adepterna. Vi startar samtalet om representation hos dem, låter dem lära sig mer om vad en inkluderande arbetsplats faktiskt innebär och vilka behov våra medlemmar har, exempelvis. Sen kan vi också ge dem mer kunskap om de vill fortsätta vidare med det arbetet.

"Målet är att företagen som tar in oss inte ska behöva ha oss sen. Vi vill ge så pass självständiga verktyg att de kan jobba vidare med det här på egen hand."
En går från att aldrig tidigare ha tänkt att en hör hemma i branschen, till att tänka “jaha, jag hör visst hemma här men jag har aldrig sett mig själv innan!”

Förutom mentorskapsprogrammet erbjuder Gärigheter också processledning inom mångfald och inkludering, en kreativ studio, jobbportal att annonsera på för de organisationer eller företag som vill arbeta med frågan om mångfald, men inte riktigt vet var de ska börja. Där sitter Gärigheter på expertkunskapen.
— Målet är att företagen som tar in oss inte ska behöva ha oss sen. Vi vill ge så pass självständiga verktyg att de kan jobba vidare med det här på egen hand, tillsammans med sina anställda. Det handlar i slutändan om viljan att skapa en trygg arbetsplats för alla.

Gärigheter har alltså lika mycket att ge företagen och organisationerna som de har att ge till sina medlemmar. Tanken på medlemmarnas framtid fortsätter dock vara den starkaste drivkraften, poängterar Jasmin.
— Vi vill ge våra medlemmar de bästa förutsättningarna för att verka inom de kreativa branscherna oavsett om det är kultur eller media. Det lyckas vi med genom att tvinga branscherna till att förändras.

Vi vill ge våra medlemmar de bästa förutsättningarna för att verka inom de kreativa branscherna. Det lyckas vi med genom att tvinga branscherna till att förändras.
"Vi har mött företag som har en utbredd “vardagsrasism” som de inte verkar se själva."

Hur gick det att starta upp plattformen?
— Det var svårt: svårt att hitta rätt personer, att få intänkter, att bära allt ansvar. Jag startade Gärigheter själv och gjorde mycket på egen hand, där i början. Men har på vägen träffat underbara och viktiga personer som bär Gärigheter lika mycket som jag gör. Vägen framåt har inte alltid varit enkel och ofta slitsam, men framför allt roligt och stärkande.

Vad för utmaningar mötte du?

— Hur en tar betalt, hur en hittar finansiering, ja egentligen allt som rör ekonomi var främmande för oss och en utmaning att förstå sig på. Vi har fått ställa oss frågan: hur kan vi tillgodose våra medlemmars behov på ett sätt som är effektivt men som också ger kvalitet? Men vi har lyckats med det och det är för att jag har personer i teamet som alla vill samma sak. Då hittar en svar på frågorna.

— Den främsta utmaningen är dock fortfarande att få branscherna att förstå att de måste förändras. Många företag är helt med på det och många, övervägande många, är inte det. Men som tur är gör vi inte arbetet ensamma utan fler organisationer som har liknande mål som vi har startats och det ger oss alla mer yta att arbeta på.

Vägen framåt har inte alltid varit enkel och ofta slitsam, men framför allt roligt och stärkande.
"Våga sätta igång själv, andra kommer att ansluta sig längs vägen."

Fick ni något stöd under arbetets gång? 
— Största stödet och det viktigaste stödet är det vi får från teamet och medlemmarna. Vi har fått mycket medhåll från just våra medlemmar, och det märks att Gärigheter behövs. Jag önskar på ett sätt att vi inte behövs, att branscherna bara vaknade till liv och tog sitt ansvar. Men till att det händer finns vi här.

— Det är underbart att jobba med våra medlemmar och att skapa bättre förutsättningar för kreatörer än vad jag fick i början, och det har kommit från att det är nödvändigt.

Vilket stöd tror du att du hade behövt när du började?
— Jag hade nog behövt en egen mentor, egentligen. Som kunde ha förklarat hur branscherna fungerar, förberett mig och stöttat mig när det blev svårt. Lite som hur vi fungerar för våra medlemmar hade jag också behövt till mig själv. 

Mitt närmaste team är mina största inspirationskällor, det är dem som jag hämtar min kraft och motivation från.


Hade du några förebilder inom ditt område?
— Mina förebilder är dem jag har runt mig. Just inom mitt område när Gärigheter grundades såg jag inga eller tänkte inte så mycket på förebilder. Idag har jag, vilket jag är väldigt tacksam för, många personer jag kan se upp till och beundra. Vi tar mer plats idag. Exempelvis Seher Yilmaz, Victoria Escobar, Suad Ali, Siduri Poli, Ailin Mirlashari, Amie Bramme Sey, Canan Yasar och många många många fler. Mitt närmaste team är däremot mina största inspirationskällor, det är dem som jag hämtar min kraft och motivation från.

Hur har samhällsklimatet och debatten förändrats sen ni startade? Ser ni någon skillnad?
— Det har varit lite både och. Vissa saker som var svårare förr har blivit lättare nu och vice versa. Det är tuffare i vissa perioder och lättare i andra, som det är med allt. Företag behöver bli bättre på att göra bättre och lyssna på de anställda som är icke-vita exempelvis. Finns det en som mår dåligt och känner sig otrygg är det en för mycket. Det går långsamt framåt men vi behöver att det går snabbare. Konsekvenserna är annars många. 

Har du något tips till den som vill göra något liknande?
— Här kommer en liten lista: 
● Starta något du brinner för och prata med personer du ser upp till för att göra din idé tydligare. 
● Våga sätta igång själv, andra kommer att ansluta sig längs vägen. 
● Låt dina nära och kära ge feedback och hjälpa till.
● Gör research och fråga dig själv vad som gör just ditt initiativ unikt. 
● Skaffa en mentor! Någon som redan varit där du är och kan vägleda dig när det blir tufft. 
● Tro på dig själv!

— Sist men absolut inte minst, vänd dig till Gärigheter! Vi har efter sju år det där nätverket jag saknade när jag började. Vi kan sätta ihop dig med rätt personer, slipa på din idé och hjälper dig mer än gärna att komma igång!

Följ Gärigheter på Instagram @garigheter och Jasmin @jasminrastegar!